عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

مهندس جمشیدی

مهندس جمشیدی
مهندس جمشیدی
18 ملک
ویلا در شهرک مرتضوی
50,000,000,000 تومان
4 اتاق
3 سرویس
500 متر
ویلا باغ در سرخرود
5,000,000,000 تومان
2 اتاق
2 سرویس
200 متر
ویلا شهرکی در  دریاسر
11,500,000,000 تومان
3 اتاق
2 سرویس
300 متر
ویلا در سرخرود
22,000,000,000 تومان
4 اتاق
5 سرویس
620 متر
ویلا در سرخرود
3,200,000,000 تومان
2 اتاق
1 سرویس
130 متر