عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

خرید ویلا شهرکی در سرخرود

درودبرشما
خدمت خریداران محترم ویلا در شهر ساحلی وزیبای سرخرودعرض میشود:
هرگونه ویلایی که میخرید اعم از کوچک یا بزرگ و شهرکی یامستقل توصیه میشود که:
حتما قبل از انجام معامله تمامی استعلامات لازم را از ثبت اسنا و بنیاد مسکن و تحقیقات محلی بفرمایید.
هزینه متعارف خرید ویلا بصورت زیرمیباشد:
مجموع قیمت زمین و هزینه ساخت و سود سازنده 
البته منطقه ای که ویلادرآن قرار دارد نیز تاثیر دارد.
خرید ویلا متناسب با بودجه ای که برای اینکار اختصاص داده میشودبصورت فلت نیم پیلوت دوبلکس ویاتریبلکس میباشد.
ویلاهایی که در قواره شمالی کوچه واقع میشوندنورگیر عالی دارندو همینطور رطوبت کمتری از بارندگی دارند.
برای
 خرید ویلاساحلی درسرخرود
خریدویلاشهرکی درسرخرود
خریدویلاخط دریاسرخرود
خریدویلاشهرک خانه دریاسرخرود
خریدویلاشهرک مهندسین سرخرود
خریدویلاجاده خانه دریاسرخرود
خریدویلاجاده سرخرود
باما در املاک جاوید در تماس باشید.