عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

خرید زمین ساحلی در سرخرود

خریدزمین ساحلی درسرخرودخط دریا
برای قیمت تماس بگیرید
1 اتاق
1 سرویس
10 متر
درودبرشما
زمینهای مورد فروش در منطقه ما به صورت زمینهای داخل بافت وطرح هادی روستا   و زمینهای خارج بافت وطرح هادی روستا میباشد.
زمینهای داخل بافت اجازه ساخت و ساز دارد ولی زمینهای خارج از بافت اجازه ساخت و سازندارد .
برای قطعات حدود ۲۰۰ الی ۲۲۰متر بر ملک نباید کمتر از ده متر باشد.
دقت کنید در خرید زمین داخل بافت حتما از بنیاد مسکن و دهیاری استعلام بگیریدچراکه هرزمینی که اطرافش ساخته شده باشه الزاما داخل بافت نیست.
بهترین راه برای خرید زمین داخل شهرک ویا خرید زمین ساحلی همراه داشتن یک مشاور امین و اشنا به منطقه میباشد.
جهت خرید زمین برای ساخت وساز ویا سرمایه گذاری بصورت:
خریدزمین ساحلی درسرخرود
خریدزمین ساحلی درمحموداباد
خریدزمین شهرکی درسرخرود
خریدزمین شهرکی درمحموداباد
خریدزمین پلاک اول دریا
خریدزمین درشهرک خانه دریا
خریدزمین ارزان واقساطی
با ما در املاک جاوید در تماس باشید