۶ هزار متر زمین داخل بافت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 89351
  • مساحت: 6000 متر مربع
  • سند: دارد
توضیحات
حومه سرخرود 
۶ هزار متر زمین کامل بافت 
کاربری زراعی 
۶۰ متر بر 
سند اصلاحات ارضی 
آب برق گاز