۶۰۰ متر زمین ساحلی جهت مشارکت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 24042
توضیحات
سرخرود
بهارستان غربی
۶۰۰ متر زمین
۱۲ متر بر دارد
جهت زمین رو به دریا می باشد
سند تک برگ شش دانگ دارد
۳۰۰ متر فاصله تا دریا
در صد مشارکت ۴۲-۵۸ می باشد