عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

۵۰۰۰ متر زمین ساحلی جهت مشارکت

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 70917
  • مساحت: 5000 متر مربع
توضیحات
درویش آباد
۵۰۰۰ منر زمین
پلاک اول دریا
سند تک برگ شش دانگ
۲۰ میلیارد اور
۲۵ طبقه
درصد مشارکت ۵۰-۵۰