۱۷۵۰ متر زمین با کاربری زراعی

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 21064
  • مساحت: 1750 متر مربع
  • سند: تک برگ
توضیحات
این زمین در خیابان سرخرود به آمل واقع می باشد.
بر جاده
۱۷۵۰ متر
بر ۲۵ متر
سند ششدانگ
بافت مزروعی
قیمت متری ۳/۵۰۰