عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

مشارکت در ساخت خط دریا سرخرود

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 37273
  • مساحت: 600 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
سرخرود خط دریا 
مشارکت درساخت
۶۰۰مترزمین
بر۱۰/۵متر
سندششدانگ مسکونی
از طبقه اول در صورت ساخت ویو دریا
درصد۵۸_۴۲با۱/۵م  اور
یا ۵۵_۴۵