مشارکت در ساخت با جواز بافت مسکونی

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 57106
  • مساحت: 3200 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
۳۲۰۰ متر 
بر دریا ۴۰ متر
دو نبش
جواز ۱۰ طبقه(۱۰،۰۰۰متر)
کاربری مسکونی،سند ششدانگ 
 خط دریا 
مشارکت