فروش زمین ۲۰۰ مسکونی با سند

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 45485
  • مساحت: 200 متر مربع
  • سند: سند تک برگ
توضیحات
زمین بافت مسکونی 
آب برق گاز 
سند تکبرگ 
نزدیک دریا