فروش زمین ۱۶۰۰۰ متری محموداباد

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 64206
  • مساحت: 16000 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
بیشه کلا محموداباد
۱۶۰۰۰مترزمین
قطعات ۴ الی۵۰۰۰متری هم میشه
بافت
سندششدانگ
۳۰۰۰متری جاده و ۴۰۰۰متری دریا