پیشنهاد ویژه

فروش زمین شهرکی

محموداباد
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 66577
  • مساحت: 250 متر مربع
  • سند: ششدانگ
توضیحات

۲۵۰ متر زمین
۱۳متر بر 
سند عرصه و عیان 
امتیاز آب برق گاز 
دو نبش 
تهاتر با ماشین 
فروش نقدی دو میلیارد و دویست کف 
شرایط ۲/۵ میلیارد کف