عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

فروش زمین ساحلی

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 51731
  • مساحت: 203 متر مربع
  • سند: ششدانگ
توضیحات
درویش اباد
پلاک دوم دریا 
۲۰۳ متر
سند شش دانگ
ق متری ۳۵ م
مالک علیزاده