فروش زمین زیر قیمت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 80319
  • مساحت: 198 متر مربع
  • سند: تکبرگ
توضیحات
درویش آباد

۱۹۸ متر
۹.۵ متر بر
سند تک برگ
زراعی
متری ۱۱