زمین کشاورزی

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 66406
  • مساحت: 8000 متر مربع
  • سند: دارد
توضیحات
8000 متر زمین کشاورزی در داخل شهر سرخرود
کنار خیابان اصلی 
دارای بر اصلی خیابان
دارای چاه آب و ... 
چسبیده به بافت