عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷
پیشنهاد ویژه

زمین مشارکتی با موقعیت بینظیر

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 27559
  • مساحت: 730 متر مربع
  • سند: سند ۶ دانگ
توضیحات
زمین مشارکت

۷۳۰ متراژ زمین
دو بر
۱۶ متر بر خیابان
یک بر تو کوچه هشت متری
شرایط مشارکت👇
دو دانگ فروشی با مبلغ متری ۵۵ میلیون تومان
درصد ۴۵.۵۵
سند ششدانگ
کاربری مسکونی