زمین شهرک خانه دریا

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 78924
  • مساحت: 600 متر مربع
توضیحات
شرق خانه دریا 
۶۰۰ متر 
سند شش دانگ