عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین شهرکی و ساحلی، ۲۰۰ متر فاصله تا دریا

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 94795
  • مساحت: 320 متر مربع
توضیحات
چاکسر
شهرکی
۲۰۰ متر فاصله تا دریا
۳۲۰ منر زمین با ۱۲ متر بر
سند تک برگ
بافت مسکونی 
منطقه خوش نشین و برند