عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین شهرکی ساحلی در سرخرود

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 96023
  • مساحت: 220 متر مربع
  • سند: شواریی
توضیحات
220 متر زمین شهرکی در سرخرود
نقشه تفکیکی
داخل بافت
 بهر 10 متر