زمین شهرکی *برند ۲۵۷ متری سرخرود

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 91700
  • مساحت: 257 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
مازندران سرخرودشهرک 
فاصله تا ساحل ۶۰۰ متر 
۲۵۷مترزمین
بر۱۰مترباخیابان۸متری
سندششدانگ
دارای کاربری مسکونی میباشد
انشعابات سرملک
تهاتر با ملک منطقه هم دارد درصدی رو
شماره تماس ۰۹۱۱۹۱۴۶۵۸۶
رضازاده
در صورت خرید اقامت رایگان