عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین سیاهرودسر ۱۵.۸۰۰ متری بر اتوبان

15,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 44624
  • مساحت: 15800 متر مربع
توضیحات
سیاهرودسر محموداباد
۱۵۸۰۰متر
براتوبان(تجاری)۷۵متر
۴سند
یک سوم بافت
انشعابات
۱۰۰متری دریا
متری۱۵میلیون