زمین ساحلی

سرخرود
5,600,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 30022
  • مساحت: 320 متر مربع
  • سند: تک برگ
توضیحات
شهر سرخرود
روستای چاکسر 
۳۲۰مترزمین
جنوبی
بر ۱۲متر
سندمسکونی تکبرگ
۲۰۰متری دریا
متری ۱۷/۵