عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین ساحلی

2,178,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 12390
  • مساحت: 198 متر مربع
  • سند: تک برگ
توضیحات
زمین ساحلی در منطقه ی برند سرخرود روستای درویش آباد
دریای ۷
۱۹۸ متر 
۹.۵ متر بر
بافت زراعی
متری ۱۱ م