عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین ساحلی و شهرکی با نگهبانی ۲۴ ساعته

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 28609
  • مساحت: 241 متر مربع
توضیحات
سرخرود
کوچه بیستون
شهرکی با نگهبانی
۲۴۱ متر زمین
۱۲ متر بر
بافت مسکونی
سند تک برگ
انشعابات پای ملک
۵۰ درصد شهرک ساخته شده است
مدارک کامل
شهرک خوش نشین و برند
قیمت متری ۱۴ میلیون