زمین ساحلی منطقه خوش نشین

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 47165
  • مساحت: 316 متر مربع
توضیحات
چاکسر
۳۱۶ متر زمین با ۱۳ متر بر می باشد
سند تک برگ و پروانه دارد
فاصله تا دریا ۴۰۰ منر می باشد
انشعابات پای ملک
مدارک کامل
منطقه ساحلی برند و خوش نشین می باشد
دسترسی آسان به مراکز خرید دارد