عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین ساحلی محموداباد بافت مسکونی

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 81113
  • مساحت: 207 متر مربع
توضیحات
محمودآباد باران 
۲۰۷ متر
۱۰ متر بر
بافت مسکونی
سند در حال آماده شدن