عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین ساحلی جهت مشارکت و فروش

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 56451
  • مساحت: 1400 متر مربع
توضیحات
سرخرود
خط دریا
۱۴۰۰ متر زمین
۲۲ متر بر
دو تا سند شش دانگ دارد
مناسب برج سازی می باشد
هم برای مشارکت و هم فروش است
قیمت فروش متری ۲۹ میلیون و در صد مشارکت ۶۰-۴۰ می باشد
خیابان ۱۰ متری و ۵۰۰ متر فاصله تا دریا دارد.