عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین ساحلی به قیمت

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 89068
  • مساحت: 198 متر مربع
توضیحات
درویش آباد
۱۹۸ متر زمین با ۱۰ متر بر می باشد
سند دارد
منطقه برند و ساحلی می باشد
با دریا ۵۰۰ متر فاصله دارد
فروش منطقه متری ۱۳ میلیون شروع می شود قیمت این پلاک متری ۱۱ میلیون