زمین ساحلی به قیمت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 95891
  • مساحت: 155 متر مربع
توضیحات
درویش آباد
۱۵۵ متر زمین می باشد
۷ متر بر دارد
سند تک برگ و انشعابات پای ملک است
کوچه خوش نشین 
۲۰۰ متر فاصله تا دریا دارد