عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین ساحلی

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 44234
  • مساحت: 600 متر مربع
  • سند: کامل
توضیحات
سرخرود خط دریا
مشارکت درساخت
۶۰۰مترزمین
بر۱۰/۵متر
سندششدانگ مسکونی
از طبقه اول در صورت ساخت ویو دریا
درصد۵۸_۴۲با۱/۵م  اور
یا ۵۵_۴۵