زمین دو بر خط دریا

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 34134
  • مساحت: 270 متر مربع
  • سند: شش دانگ