زمین در شهرک مهندسین سرخرود

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 16058
  • مساحت: 1200 متر مربع
  • سند: دارد
توضیحات
زمین در شهرک برند مهندسین سرخرود
در قواره های :
950- 1200 - 948- 1130 متری
موجود میباشد