زمین در اطراف سرخرود

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 13733
  • مساحت: 1750 متر مربع
  • سند: ششدان
توضیحات
زمین در اطراف سرخرود
جاده سرخرود به خانه دریا
دسترسی عالی 
داخل بافت 
مناسب جهت ساخت و تفکیک
با بر ۲۵ متر
فاصله از دریا حدود ۵ کیلومتر
با قیمتی مناسب