زمین خط دریا مشارکت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 66398
  • مساحت: 3400 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
خط دریا سرخرود
زمین جهت مشارکت 
۳۴۰۰ متر