عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین خط دریا دو بر

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 40485
  • مساحت: 1400 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
بهارستان شرقی 
1400 متر
22 متر بهر 
هم مشارکت هم فروش
متری 29 م
درصد مشارکت 60/40 سازنده
5 م اور
 2 تا سند شش دانگ