پیشنهاد ویژه

زمین تجاری بر اتوبان

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 83441
  • مساحت: 3500 متر مربع
  • سند: تک برگ ششدانگ
توضیحات
72 متر بر
یکم قناص و لوزی
همسایگی شهرک و قابل اتصال و عبور
قابل ساخت اپارتمان
منطقه ی خوب و اینده دار
عقب نشینی 22 متر
متری 20 تومن