پیشنهاد ویژه

زمین بر گلستان

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 33713
  • مساحت: 270 متر مربع
  • سند: تک برگ
توضیحات
خیابان گلستان جزو مهم ترین مناطق ساحلی است
قطعا خرید این زمین با هر قصد و نیت برای شما پشیمان کننده نخواهد بود.
بر اصلی 
مسکونی
270 متر
12 متر بر
متری 50
سنددار
100 متری دریا