عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین بر جاده / جاده سرخرود

3,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 84090
  • مساحت: 1100 متر مربع
توضیحات
قطعه زمین کنار جاده اصلی آمل به سرخرود

از۵۰۰الی۱۱۰۰متر
سند اصلاحات
براتوبان۵۰متر
خاکریزی شده
متری ۳میلیون