عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین برای مشارکت در ساخت

برای قیمت تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 27814
  • مساحت: 730 متر مربع
توضیحات
زمین مشارکت
بوستان غربی
۷۳۰ متراژ زمین
دو بر
۱۶ متر بر خیابان بوستان
یک بر تو کوچه هشت متری
شرایط مشارکت👇
دو دانگ فروشی با مبلغ متری ۵۵ میلیون تومان
درصد ۴۵.۵۵
سند ششدانگ
کاربری مسکونی