عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین با ۸۰ متر بر

17,000,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 77532
  • مساحت: 8000 متر مربع
  • سند: قولنامه ای
توضیحات
عبداله آباد

8 هزار متر زمین 
نصف بافت نصف خارج بافت 
۸۰ متر بر زمین 
هم کلی و هم ۴ هزار متر بافت به فروش می رود
قولنامه ای 

قیمت کلی ۱۷ میلیارد 
فقط ۴ هزار متر بافت: کف متری ۳ میلیون