عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷

زمین با ۶۰ متر بر

18,000,000,000 تومان