زمین با ۱۱ متر بر

سرخرود
1,400,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 65532
  • مساحت: 216 متر مربع
  • سند: شورایی
توضیحات
بافت زراعی