زمین با جواز شهرک خانه دریا

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 81173
  • مساحت: 620 متر مربع
توضیحات
خانه دریا 
620 متر 
با جواز فنداسیون ریخته