زمین با بافت مسکونی

سرخرود
4,400,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 73746
  • مساحت: 220 متر مربع
  • سند: شش دانگ
توضیحات
کوچه رستوران ترنج
۲۲۰ زمین
کاربری مسکونی
سند ششدانگ
متری ۲۰ میلیون تومان