زمین بافت مسکونی خط دریا

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 39575
  • مساحت: 700 متر مربع
توضیحات
بهارستان 0
زمین ساحلی در خط دریا سرخرود
700 متر 
با 22 متر بهر 
دور دیوار
دوکله
در موقعیتی عالی