زمین بافت مسکونی

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 64848
  • مساحت: 600 متر مربع
  • سند: کامل