زمین بافت خط دریا سرخرود

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 62196
  • مساحت: 220 متر مربع
توضیحات
کوچه رستوران ترنج
۲۲۰ زمین
کاربری مسکونی
سند ششدانگ