عضو اتحادیه املاک | کد شناسه صنفی: ۱۱۳۷
پیشنهاد ویژه

زمین اول بهارستان

15,000,000,000 تومان
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 53635
  • مساحت: 306 متر مربع
  • سند: ششدانگ
توضیحات
بهترین خیابان در سرخرود را بعضی خیابان گلستان میدانند
اول گلستان شرقی برای خریداران ناحیه ای برند و خاص محسوب می شود
بنابراین ما این منطقه را برای خرید قویا پیشنهاد می کنیم