زمین الحاق به بافت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 75892
  • مساحت: 260 متر مربع
  • سند: کامل