زمین الحاق بافت

سرخرود
تماس بگیرید
تصاویر
مشخصات
  • کد ملک: 14409
  • مساحت: 260 متر مربع
  • سند: کامل
توضیحات
ابتدای زمین آب برق گاز دارد
با قیمت مناسب